Võrgukasutuse analüüs

Tavaliselt tunnevad ettevõtted suhteliselt hästi oma võrgu ülesehitust, olemasolevaid seadmeid, IP aadresside jaotust jne. Tihti puudub aga dünaamiline pilt - ülevaade sellest, milline on tegelik liiklus ja milliseid rakendusi kasutatakse.

Kui palju kasutatakse selliseid rakendusi, mis võivad ohustada ettevõtte turvalisust või milliste rakenduste kiirendamine võiks teha kasutajate elu paremaks? ...

Töötasime välja teenuse, mis võimaldab saada põhjaliku ülevaate tegelikust olukorrast. Võrgukasutuse analüüs annab ülevaate kõikidest pilvepõhistest, veebipõhistest ja muudest rakendustest, mis on ettevõtte võrgus reaalselt olemas ja millise seadme poolt kasutusel.

Suudame tuvastada üle 2000 levinud rakenduse ja valame kokkuvõtte nende kasutamisest lihtsasse ja ülevaatlikku vormi. Usume, et see on asendamatuks sisendiks IT osakonnale tegeliku olukorra ning turvameetmete tõhususe hindamiseks.

Võrgukasutuse analüüs on tõhusaks spikriks küberturvalisuse ja IT infrastruktuuri optimeerimisel ning planeerimisel, kuna aitab teha ettevõtte finants - ja infotehnoloogilised otsused lähtuvalt tegelikust olukorrast ning reaalselt võrgus toimuvast.

Võrgukasutuse analüüs toob välja:

  • Kasutatavad levinud rakendused
  • Võrguliikluse jaotuse äri-, võrgu- jne. rakenduste lõikes
  • Enimkasutatavad veebirakendused
  • Enimkasutatavad veebikategooriad
  • Võrgus liikuvad ründemustrid
  • Võrgus edastatavad failitüübid

Vajadusel saab konkreetseid küsimusi analüüsida kuni detailideni välja (nt. milline seade kasutab konkreetset rakendust või väljastab ründemustreid, valitud kasutajate võrgukäitumine jpm.).

Ettevõtte juhile ja personalijuhile on võrgukasutuse analüüs suurepäraseks abivahendiks oma personali tegevuse hindamisel, kuna suudab kahtluste korral anda väga konkreetseid vastuseid...

Kui analüüsi käigus tuvastatakse ettevõtte võrgus selgeid probleeme (nt. nakatunud masinaid vm.), toome konkreetsed leiud välja ja pakume omalt poolt võimalikud lahendused.Põhjalikum info võrgukasutuse analüüsist ja selle võimalustest tuleb siit.

© 1994 - 2024 AS Stallion Ltd. - Endla 69/Keemia 4 - Tallinn 10616 - EESTI, Tel: +372 677 6690 - E-post: info@stallion.ee