Tugiteenused

Tugiteenused on mõeldud nendele klientidele, kes soovivad kasutatavaid lahendusi ise hallata. Tugiteenuste kasutajatel on võimalus tekkivate küsimustega pöörduda meie spetsialistide poole ning saada abi jooksvate probleemide lahendamisel.

Üldjuhul sisaldavad meie tugiteenused riistvaraga seotud probleemide käsitlemist ning vastavat suhtlust konkreetsete seadmete või komponentide tootjatega.Haldusteenused

Haldusteenused on mõeldud klientidele, kes soovivad lahenduste täis- või osahaldust.

Täishaldus tähendab seda, et kõik lahendusega seotud konfiguratsioonimuudatused, uuendused jne. teostatakse meie spetsialistide poolt ning klient edastab ainult oma soovid muudatuste osas.

Osahaldus on mõeldud neile, kes soovivad lihtsamaid ning standardsemaid konfiguratsioonimuudatusi ise hallata ning keerukamad konfiguratsioonimuudatused, tarkvaraversioonide vahetus jne. teostatakse meie spetsialistide poolt.Monitooring ja turvalisuse jälgimine

Monitooringuteenused võimaldavad pidevalt jälgida teenuste, lahenduste, seadmete ning tarkvara toimimist, võimalikult ruttu tekkinud probleemidele reageerida ning probleeme ennetada.

Turvalisuse jälgimise teenused on võimalus usaldada turvalahendustest saadava informatsiooni regulaarne jälgmine ja kliendi teavitamine meie spetsialistidele.Põhjalikum info Stallioni haldus - ja tugiteenuste kohta tuleb siit.

© 1994 - 2023 AS Stallion Ltd. - Endla 69/Keemia 4 - Tallinn 10616 - EESTI, Tel: +372 677 6690 - E-post: info@stallion.ee